COL·LECCIÓ LOCAL

Entre les missions del Manifest de la UNESCO de la Biblioteca Pública (1994) s'explicita:
 
"9- Garantir l'accés als ciutadans a tota mena d'informació de la comunitat.
10- Proveir serveis informatius adients a les empreses, a les associacions i als grups d'interès d'àmbit local."
 
També que "La biblioteca pública és un centre local d'informació que facilita tot tipus de coneixement i informació als seus usuaris."
 
És en aquest sentit que la Biblioteca té la missió de recollir, processar, organtizar i difondre tot el patrimoni bibliogràfic cultural, econòmic i social.
 
A la Planta Baixa de la Biblioteca s'ubica la Col·lecció local, d'accés directe per a la consulta. 
Actualment es disposa de dues grans seccions: 
Des d'aquesta web podeu obtenir una breu informació biogràfica dels nostres autors i artistes locals.
 
La Biblioteca està oberta a la donació de llibres i revistes d'autors locals o de temàtica vicentina.

 

 

 
                            
 


Comments