DOCUTECA

En aquesta pàgina enllaçareu amb tota la documentació publicada per la Biblioteca relacionada amb els serveis, activitats, estadístiques i demés de caràcter retrospectiu.
Donat el gran volum d'informació que representa hem organitzat l'arxiu d'aquesta docuteca en diferents pàgines:
  • Calendaris d'activitats: calendaris mensuals amb informació sobre les activitats dutes a terme a la biblioteca dia a dia
  • Estadístiques: resums mensuals d'estadístiques sobre l'ús dels serveis de la biblioteca, les visites, el fons documental, etc.
  • Full informatiu: publicació mensual amb notícies sobre les activitats, les novetats documentals, recomanacions, etc.
  • Memòria 2010 de la Biblioteca Les Voltes.
  • Serveis i guies: amb formularis d'inscripció a les diverses activitats, guies d'informació dels serveis que ofereix la biblioteca, etc.
  • Antigues activitats: